Георги Георгиев

Съосновател с богата практика в регистрацията на търговски марки, дизайни и множество производства по опозиции пред българското и европейското патентно ведомство.

Димитър Петров

Съосновател на платформата с практика в сферата на защитата и съдействие при нарушени авторски права. Има голям опит в извънсъдебното и съдебно разрешаване на казуси свързани с Закон за авторското право и сродните му права.

Аниния Ненкова

Аниния Ненкова е юрист, който се занимава активно със защитата на търговски марки. Водена от идеята за справедливост като основна ценностна категория в правото, винаги работи с особено внимание и детайл към всеки казус и клиент. Проявява интерес в сферата на промишления дизайн и патентите.

Десислава Велева

Десислава Велева e юрист с център на интереси в областта на търговските марки и авторското право. Занимавайки се с фотография в свободното си време, тя се стреми да намери пресечната точка на правото и изкуството, с което да допринесе за широкообхватен поглед върху всеки казус.

Ако още не знаете в коя от нашите услуги попада Вашият казус – ние сме насреща!