Какво е промишлен дизайн?

Промишленият дизайн защитава елементи от външния вид на даден продукт или на част от него. За да бъде защитен, дизайнът трябва да се отличава с особени външни характеристики, които могат да се отнасят до формата, контурите, цветовете, текстурата и/или материалите на самия продукт и/или на неговите орнаменти.

Какви обекти могат да получат защита на промишлен дизайн?

С малки изключения, почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да се ползва от защита на своя дизайн, стига той да бъде нов и/или оригинален.

Освен цели продукти и части от съставни продукти, промишленият дизайн може да включва опаковки, уеб дизайни, лога, графични дизайни, шрифтове, компютърни икони, карти и много други.

Сред най-известните примери за промишлен дизайн се нареждат разпознаваемите в цял свят дизайни на скутерите Vespa, на автомобилите Mini Cooper, на чантите “Kelly” от Hermès, на продуктите на Apple, на контурите на бутилките Coca-Cola и много други продукти, които ни заобикалят всеки ден.

За какъв срок получавам защита на своя дизайн?

Успешната регистрация предоставя срок на защита с първоначална валидност от 10 години. След изтичането на 10-годишния срок, той може да бъде подновен още 3 пъти за срок от по 5 години (т.е. максималният срок на действие на регистрацията е 25 години).

Как мога да получа защита на своя промишлен дизайн?

Заявителят на дизайна трябва да реши на коя територия ще търси защита на своите права и да подаде заявка пред съответното ведомство. Той може да избере между следните възможности:

Национална защита
Национална защита

Валидна само на територията на една държава, напр. България.

Европейска защита
Европейска защита

С подаването на една-единствена заявка заявителят получава закрила едновременно във всички 27 държави от Европейския Съюз.

Международна защита
Международна защита

С подаването на една-единствена заявка заявителят може да получи закрила в до 93 държави, по свой избор.

За да бъде успешна регистрацията обаче, дизайнът трябва да бъде (в зависимост от територията):

 • Нов = не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен където и да е по света на по-ранен етап; 
 • Оригинален = цялостното впечатление, което дизайнът създава в потребителя, се различава от това на други по-ранни дизайни.

Защо е важно да регистрирам своя промишлен дизайн?

При успешна регистрация заявителят получава изключителни права върху своя дизайн. Това на практика означава, че без неговото съгласие трети лица не могат да копират, имитират, произвеждат или да използват в търговската си дейност по какъвто и да е друг начин регистрирания дизайн.

Ако това обаче се случи, ние можем да помогнем със защитата на Вашите права – освен преустановяване на ползването, заявителят на дизайна може да поиска парично обезщетение за претърпените от него вреди.

Също така, промишленият дизайн е добър инструмент за успешното изграждане на маркетинговата идентичност и цялостния брандинг на един търговец.

Оригиналният и креативен дизайн безспорно прави продукта по-атрактивен, лесно разпознаваем и запомнящ се за потребителите. Така търговецът лесно може да се отличи от своите конкуренти, съответно да привлече повече клиенти и да увеличи продажбите си.

С какво още можем да съдействаме?

Освен цялостно съдействие преди, по време на и след процедурата по регистрация на промишлен дизайн в съответното ведомство, ние можем да предложим още:

 • Изготвяне на детайлно правно становище
 • Подновяване на регистрацията на дизайна
 • Защита при нарушения на вече регистриран дизайн
 • Изготвяне на възражения и отговори при идентични дизайни
 • Водене на преговори и изготвяне на предупредителни писма към конкуренти
 • Отказ от правото върху регистриран дизайн
 • Изготвяне и преглед на договори
 • Лизенция на промишления дизайн
 • Изготвяне на стратегия за използването на интелектуалната собственост като бизнес актив

Имате нужда от повече информация?

Пишете ни и заедно ще намерим най-доброто решение за Вашия случай!