Нов регламент за географските означения на определени обекти от хранително-вкусовата промишленост
Всеки ли може да притежава търговска марка? 
Фалшиви стоки и услуги – колко и защо се купуват? 
Сравнителната реклама като нелоялна търговска практика 
Защита на търговските марки: Защо е важен мониторингът и какво трябва да знаем за него
Как можем да се защитим при нарушени права върху търговска марка?
Подвеждащи фактури
10 любопитни факта за търговските марки
Относителни основания за отказ на регистрация. Опозиции.   Втора част.
Относителни основания за отказ на регистрация. Опозиции.