„Карти срещу българщината“: Правната битка за регистрация на търговската марка
Нов регламент за географските означения на определени обекти от хранително-вкусовата промишленост
Всеки ли може да притежава търговска марка? 
Фалшиви стоки и услуги – колко и защо се купуват? 
Сравнителната реклама като нелоялна търговска практика 
Защо е важно да защитим правата си на интелектуална собственост през 2024 г.? Как ни помага ЕС? 
Защита на търговските марки: Защо е важен мониторингът и какво трябва да знаем за него
Интелектуална, индустриална собственост и авторско право – каква е разликата
Как можем да се защитим при нарушени права върху търговска марка?
Фонд за МСП за безвъзмездна подкрепа за защита на интелектуалната собственост през 2024 г.