Регистрирайте своята търговска марка с нас

Благодарение на търговската марката клиентите разпознават Вас и Вашите продукти.

Процес

Как можете да регистрирате Вашата марка?

1

Проверка

Проверяваме дали марката Ви е свободна за регистрация и изчисляваме рисковете за възражения от трети страни.

Повече за стъпката

2

Заявка

Подаваме заявление за регистрация в Патентното ведомство в държавата, в която оперира бизнесът Ви.

Повече за стъпката

3

Регистрация

Ако няма възражения от трети страни, марката продължава към регистрация и е Ваша за следващите 10 години, преди да се наложи подновяване.

Повече за стъпката

Защита

Следим всички заявки за марки, подадени на национално или регионално ниво, а ако открием заявка подобна на Вашата марка, Ви информираме незабавно и Ви помагаме в защитата на Вашите права.

Повече за стъпката
Нашите клиенти

Част от фирмите, на които помогнахме да регистрират и защитят своите търговски марки: